نوشته‌هایی با برچسب "شعر شریعتی در مورد مادر"

شعر شریعتی در مورد مادر شعر شریعتی در مورد مادر

مادر نگاه خسته و تاریکت. با من هزارگونه سخن دارد. با صد زبان به گوش دلم گوید. رنجی که خاطر تو ز من دارد. دردا که از غبار کدورت ها. ابری به روی ماه تو می بینم. سوزد چو برق خرمن جانم را. سوزی که در نگاه تو می بینم. چشمی که پر زخنده ی شادی بود. تاریک و دردناک و غم آلودست. جز سایه‌ی ملال به چشمت نیست. آن شعله‌ی نگاه، پر از دود است. آرام خنده مــی زنــی و دانم. در سینه‌ات کشاکش طوفان است. لبخــنـــد دردنـاک تو ای مـــادر. سوزنده تر ز اشک یتیمان است. تلخ است این سخن که به لب دارم. مادر بلای جـــان تو مـــــن بودم. امّا تو ای دریغ گمان بردی. فرزند مهر

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه