کنسرت موسیقی گروه هم آوایان/تصاویر

کنسرت موسیقی گروه هم آوایان/تصاویر


 اخبار  فرهنگی - کنسرت موسیقی گروه هم آوایان/تصاویر
  نخستین شب از فستیوال موسیقی تهران که به اجرای گروه موسیقی«هم آوایان» به آهنگسازی و سرپرستی حسین علیزاده و آواز محمد معتمدی اختصاص داشت، شامگاه چهارشنبه در عمارت مسعودیه برگزار شد.

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

اخبار,اخبارفرهنگی, گروه موسیقی هم آوایان

 

 اخبار فرهنگی - مهر

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه