تاریخ انتشار : سه شنبه, 19 بهمن 1395 09:05. در نهمین روز جشنواره فیلم فجر فیلم‌های کمدی انسانی، اسرافیل، گشت ۲ و اشنوگل به نمایش در آمد و عوامل فیم های پس از اکران در نشست خبری به سوال های خبرنگاران پاسخ دادند.

نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

تاریخ انتشار : سه شنبه, 19 بهمن 1395 09:05


در نهمین روز جشنواره فیلم فجر فیلم‌های کمدی انسانی، اسرافیل، گشت ۲ و اشنوگل به نمایش در آمد و عوامل فیم های پس از اکران در نشست خبری به سوال های خبرنگاران پاسخ دادند. 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

 نشست‌های خبری نهمین روز سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه