ماشین برقی جالب و جدید مخصوص معلولین،تصاویر «باپتیس اکوآل» این وسیله نقلیه یک نفره را برای افراد معلول که کمترین حرکت را دارند و به تنهایی نمی‌توانند از روی ویلچر بلند شوند

«باپتیس اکوآل» این وسیله نقلیه یک نفره را برای افراد معلول که کمترین حرکت را دارند و به تنهایی نمی‌توانند از روی ویلچر بلند شوند طراحی کرده است.
 
این وسیله نقلیه برقی هوشمند فقط برای یک نفر ساخته شده است؛ در ورود و خروج خودرو در عقب آن قرار دارد.

ماشین برقی جالب،ماشین برقی،ماشین مخصوص معلولین،عکس ماشین،ماشین جالب،ماشین جدید،اختراعات جدید،اختراع جدید

توسط موتورهای برقی که در چرخ عقب آن قرار دارد رانده می‌شود و دارای فرمان قابل تنظیم است و همچنین یک اهرم که به جای ترمز و گاز استفاده می‌شود. این خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.

ماشین برقی جالب،ماشین برقی،ماشین مخصوص معلولین،عکس ماشین،ماشین جالب،ماشین جدید،اختراعات جدید،اختراع جدید

ماشین برقی جالب و جدید مخصوص معلولین،تصاویر


ماشین برقی جالب،ماشین برقی،ماشین مخصوص معلولین،عکس ماشین،ماشین جالب،ماشین جدید،اختراعات جدید،اختراع جدید

ماشین برقی جالب و جدید مخصوص معلولین،تصاویر


ماشین برقی جالب،ماشین برقی،ماشین مخصوص معلولین،عکس ماشین،ماشین جالب،ماشین جدید،اختراعات جدید،اختراع جدید

ماشین برقی جالب و جدید مخصوص معلولین،تصاویر

فارس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه