فیلمی که سید محمد خاتمی هم درباره آن اظهار نظر کرد

فیلمی که سید محمد خاتمی هم درباره آن اظهار نظر کرد


اخبار,اخبار فرهنگی,فیلمی که سید محمد خاتمی هم درباره آن اظهار نظر کرد

اخبار فرهنگی - فیلمی که سید محمد خاتمی هم درباره آن اظهار نظر کرد

مجموعه شهر موش ها ، مجموعه ای خیال انگیز است و نکات خیلی خوبی دارد مثلا احساسات همنوع دوستی و احساسات تحمل همدیگر را کردن، متحد بودن در برابر دشمن را منعکس می کند.

برای همه ما، مجموعه شهر موشها ، مجموعه ای خیال انگیز و عالی بود که مسایل کودکان را در سطح خیلی عمیق و خوب مطرح و در واقع نوعی زندگی را از زبان کودکان و با نگاه کودکان منعکس کرده بود.
 
در بعضی از آثار کودکان می بینیم که سر گرم کننده است خب عیبی ندارد ،سرگرمی عین زندگی کودک است اما در این سرگرمی باید متوجه باشیم که این انسانی است که در آینده می خواهد در متن جامعه موثر باشد . وقتی مجموعه ای مثل شهر موشها را می بینم ، می بینم نکات خیلی خوبی دارد مثلا احساسات همنوع دوستی و احساسات تحمل همدیگر را کردن ، احساسات متحد بودن در برابر دشمن و مسایلی نظیر اینکه باید در ذهن انسان رشد پیدا کند را منعکس می کند .
 
چند نوع سینمای کودک ممکن است داشته باشیم . یکی سینمای که موضوعش کودک است و سوالش این است که کودک کیست؟ چیست؟ این می تواند برای بزرگ تر ها متفاوت باشد ولی در واقع در این فیلم ها می خواهیم به پدرو مادر ها بگوییم ، کودک کیست ؟ کودک چگونه رشد می کند ، کودک چگونه فکر می کند؟ کودک چگونه احساساتش را بروز می دهد ؟ ولی سینمای کودک دیگری هم داریم که مخاطبش کودک است . این بسیار اهمیت دارد . غالب آثاری که دراین زمینه وجود دارد ، آثاری همچون شهر موشها آثاری هستند که نوعا برای کودکان ساخته می شود . گرچه بزرگان می توانند از آن استفاده کنند و استفاده هم می کنند. در اینجاست که حساسیت به اوج خودش می رسد . ما باید بالاخره فرزندانی را تربیت کنیم و امیدواریم باز هم شاهد کارهای بزرگی در این زمینه باشیم .
 
فکر می کنم شهرموشهای (۲) که من هم هنوز ندیدم و چیزی هم درباره اش نشنیدم ؟ حدس می زنم
 همان موشهای کوچکی هستند که بزرگ شده اند. همین می تواند ارزیابی ای باشد بر کاری که قبلا کر ده ایم . ما آن موشها را چگونه تربیت کردیم و حالا چگو��ه بزرگ شده اند و چه می گویند و چه کار می کنند . ببینیم خصوصیتشان چگونه تجلی پیدا کرده وما چطور آنها را طرح و بیان کردیم . برای تمامی دست اندرکاران این امر همچون خانم مرضیه برومند، هنرمندهایی که برای این فیلم زحمت کشیده اند ، دست مریزاد می گویم و امیدوارم شاهد کارهای ارزنده تر و بهتری در همه عرصه های هنری به خصوص سینمای کودک باشیم .
  
اخبار فرهنگی - سلام سینما
 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه