فناوری‌های باستان جلوتر از زمان‌های خود بودند. سبک هنری معماری باستان. ما بسیاری از ساختمان ها و نشانه های جهان باستان را می بینیم که تا امروز باقی مانده اند. نگاهی دقیق تر به آنها نشان می دهد که فناوری و تکنولوژی که آنان استفاده می کردند بسیار جلوتر از زمان خودشان بوده است. در این گزارش تصاویری را خواهید دید که وجود فناوری در دنیای باستان را اثبات می کند. اهرام مصر تنها بناهای ساخته شده به این شکل نیستند، هرم های مشابهی در مکزیک، اندونزی و هند هم وجود دارند. این عکس ها نشان دهنده ی اشراف ...

فناوری‌های باستان جلوتر از زمان‌های خود بودند فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

 سبک هنری معماری باستان

 

ما بسیاری از ساختمان ها و نشانه های جهان باستان را می بینیم که تا امروز باقی مانده اند. نگاهی دقیق تر به آنها نشان می دهد که فناوری و تکنولوژی که آنان استفاده می کردند بسیار جلوتر از زمان خودشان بوده است. در این گزارش تصاویری را خواهید دید که وجود فناوری در دنیای باستان را اثبات می کند.

 

اهرام مصر تنها بناهای ساخته شده به این شکل نیستند، هرم های مشابهی در مکزیک، اندونزی و هند هم وجود دارند.

این عکس ها نشان دهنده ی اشراف کامل آنها به ستاره شناسی و نجوم است.

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

فناوری‌های باستان

 

تصور کنید این سازه بدون استفاده از ابزار و آلات امروزی ساخته شده است.

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

سبک هنری معماری باستان

 

 این یک دیوار طبیعی نیست.

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

فناوری های باستان

 

دستگاه برش سنگ در زمانی که هیچ دستگاه برش سنگی وجود نداشته است؟! 

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

 

مثال دیگری از فناوری های حفر و تراشیدن بدون نقص سنگ ها در گذشته.

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

 

نمونه ی دیگری از شاهکارهای برش سنگ در عصر باستان.

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

 

ساختار این آوارهایِ شگفت انگیز نیازمند بازنگری دوباره است.

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

 

هیچ صخره ای به طور طبیعی این شکلی نیست. بدون شک یک فناوری در انجام آن دخیل بوده است.

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

 

 شاید در عصر باستان یک آمفی تئاتر و یا استیج برگزاری مراسم بوده باشد!

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

 

هیچ کسی دقیقاً درباره ی حقیقت این سازه ها چیزی نمی داند اما این طور که به نظر می رسد برای ساختش زمان و انرژی زیادی صرف شده است.

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

 

ترکیب و تداخل ماهرانه و ایده آل این سنگ ها چگونه انجام شده است؟

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

  

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

 

سازه ای سنگی در بولیوی که به آن «دروازه خورشید» گفته می شود که کنده کاری های بدون نقص و بسیار ماهرانه ای براساس توقیت ستارگان بر روی آن انجام شده است.

 

 فناوری های باستان, تاریخ ایران باستان

 

منبع: tabnakbato​.‎​ir

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه