شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی سیاسی و فرهنگی+تصاویر

شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی سیاسی و فرهنگی+تصاویر


اخبار فرهنگی - شباهت این بازیگران با شخصیت واقعی سیاسی و فرهنگی+تصاویر

در این مطلب بیش از 20 هنرپیشه را برایتان معرفی کرده ایم که به چهره‌ی شخصیت واقعی داستان، شباهت بسیار دارند. آنها حتی در ایفای حرکات بدن و رفتار فرد موردنظر نیز بسیار موفق بوده اند.

هنگامی که قرار است یک هنرپیشه برای ایفای نقش یک شخصیت، اعم از سیاسی، تاریخی، مذهبی یا ... انتخاب شود، علاوه بر داشتن استعداد بازی در نقش موردنظر، باید چهره مشابه شخصیت فیلم نیز داشته باشد. روند انتخاب این بازیگر برای کارگردان ها همیشه نوعی پاشنه آشیل به شمار می رود. باید میان بازیگران متعدد جست‌وجو کنند تا بتوانند فرد واقعا مناسب را بیابند.

با همه توصیفات، در این مطلب بیش از 20 هنرپیشه را برایتان معرفی کرده ایم که به چهره‌ی شخصیت واقعی داستان، شباهت بسیار دارند. آنها حتی در ایفای حرکات بدن و رفتار فرد موردنظر نیز بسیار موفق بوده اند.


Jamie Foxx به عنوان Ray Charles in Ray

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما

 
Val Kilmer به عنوان Jim Morrison in The Doors

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما

 
Daniel Day Lewis به عنوان Abraham Lincoln in Lincoln

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما

 
Robert Downey Jr. به عنوان Charlie Chaplin in Chaplin

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما

 
Bruno Ganz به عنوان Adolf Hitler in Downfall

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما

 
Ben Kingsley به عنوان Mohandas Karamchand Gandhi in Gandhi

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما


Morgan Freeman به عنوان Nelson Mandella in Invictus

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما


Ashton Kutcher به عنوان Steve Jobs In Jobs

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما

 
Andre 3000 به عنوان Jimi Hendrix in Jimi: All Is By My Side

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما


Denzel Washington به عنوان Malcolm X in Malcolm X

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما


Jennifer Lopez به عنوان Selena Quintanilla in Selena

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما

 
Adrien Brody به عنوان Salvador Dali In Midnight In Paris

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما


Meryl Streep به عنوان Margaret Thatcher in The Iron Lady

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما

 
Hellen Mirren به عنوان HM Queen Elizabeth II in The Queen 

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما


Gary Oldman and Chloe Webb به عنوان Sid Vicious and Nancy Spungen in Sid and Nancy

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما

 
Anthony Hopkins به عنوان Alfred Hitchcock in Hitchcock

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما


Salma Hayek به عنوان Frida Kahlo in Frida

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما

 
Sean Penn به عنوان Harvey Milk in Milk

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما


Eddie Redmayne And Felicity Jones به عنوان Jane And Stephen Hawking in The Theory Of Everything

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما


Cate Blanchett به عنوان Bob Dylan in I’m Not There

اخبار,اخبارفرهنگی , بازیگران سینما

 اخبار فرهنگی - برترین ها

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه