تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنواره

تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنوارهدر جشنواره فیلم فجر تعداد زیادی از بازیگران وهنرمندان در کاخ جشنواره حضور پیدا کردند که بخشی از تصاویرشان را با هم می بینیم.

در جشنواره فیلم فجر تعداد زیادی از بازیگران وهنرمندان در کاخ جشنواره حضور پیدا کردند که بخشی از تصاویرشان را با هم می بینیم.

تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنواره

تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنواره

تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنواره

تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنواره

تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنواره

تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنواره

تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنواره

تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنواره

تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنواره

تصاویری از پشت صحنه حضور بازیگران در کاخ جشنواره

اخبارفرهنگی - fajrfilmfestival

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه